13.03.2020

Pojištění ošetřovného má přísnější podmínky i prokazatelné výhody

Je třeba ale splnit několik podmínek, které jsou oproti těm od státu přísnější. Na druhou stranu lze ošetřovné od pojišťoven čerpat delší dobu. Může to být také řešení pro živnostníky, kterým stát ošetřovné nevyplácí.

Doma v těchto dnech zůstávají statisíce dětí kvůli uzavřeným školám z
důvodu koronaviru. Když s nimi zůstane doma i rodič, tak u dětí do 10
let věku může čerpat ošetřovné, musí být ale zaměstnancem. Výše
ošetřovného odpovídá dávce v pracovní neschopnosti. Finanční odškodnění
lze ale získat nejen od státu, ale i od pojišťoven, a výpadek příjmů tak
kompenzovat.

Vybrané komerční pojišťovny umožňují sjednat pojištění ošetřovného
dítěte. Je třeba ale upozornit, že hlavní podmínkou pro plnění
pojišťovny je existence pojistného nebezpečí, kterým je onemocnění nebo
úraz. U ošetřovného od státu je možné žádat dávku i v případě uzavření
školky nebo školy z důvodu epidemie (současná situace) či havárie. Pokud
je tedy dítě zdravé, dávku z komerčního pojištění získat nelze.

Až na úraz nelze čerpat hned

Komerční pojišťovny rovněž uplatňují tzv. čekací dobu. To je doba od
uzavření pojistné smlouvy, po kterou pojišťovna „čeká“ a odškodnění
nevyplácí ani v případě, kdy jsou splněny ostatní podmínky. Tato doba se
pohybuje v délce dvou až tří měsíců od uzavření pojistné smlouvy. 
Pojištění si tak nelze dnes účelově uzavřít a hned zítra čerpat plnění.
Jedinou výjimkou je podle podmínek pojišťoven situace, kdy dojde k úrazu
dítěte.

Další odlišností od státního systému je, že pojišťovny stanovují
určitou minimální dobu, po kterou musí dítě zůstat doma, aby vznikl
nárok na plnění. Pojišťovny dávku vyplácejí od 4. nebo častěji až od 9.
dne. V některých případech dokonce až od 29. dne. Pojišťovny však tuto
nevýhodu mohou kompenzovat tím, že při překročení stanovené lhůty
vyplácejí dávku zpětně za všechny dny, kdy bylo dítě ošetřováno.

Výhody oproti ošetřovnému od státu

I když má pojištění od komerčních pojišťoven přísnější podmínky, má i
prokazatelné výhody. Jednou z nich je možnost získat plnění za dobu
delší, než je výplata dávky ošetřovného. Tato doba bývá běžně stanovena u
pojišťoven na 90 dní, ale u některých pojišťoven dosahuje délky až
jednoho roku.

Další výhodou je, že v některých případech mohou žádat o plnění i 
osoby samostatně výdělečně činné, které ze státního systému čerpat
ošetřovné nemohou. Podmínkou pro získání dávky nemusí být ani to, aby
byl s dítětem doma rodič, může to být i jiná osoba.

Pojistit lze přímo i dítě

Ošetřovné mohou pojišťovny vyplácet na základě životního pojištění
rodiče, pokud smlouva tuto možnost obsahuje, nebo také na základě
pojištění samotného dítěte, jehož nabídka se na českém trhu v posledních
letech rozšířila.

Taková vhodně zvolená pojistka může nahradit nejen ztrátu finančního
příjmu rodiče, který musí zůstat s dítětem doma či v nemocnice, ale také
ztrátu budoucích příjmů dítěte, kterému zdravotní problém znemožní
plnohodnotnou pracovní kariéru. Z pojištění lze hradit také náklady na
případnou nadstandardní léčbu, zdravotní a rehabilitační pomůcky, domácí
rekonvalescenci apod.

Pokud o sjednání pojištění, které by zahrnovalo i ošetřovné,
uvažujete, je dobré si porovnat rozdíly mezi jednotlivými produkty v 
nabídce pojišťoven, především délku vyplácení této náhrady a podmínky,
za kterých se tak stane. Kvalifikovaně vám může poradit také váš
finanční poradce.

Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust