Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. SBĚR INFORMACÍ
Shromažďujeme od Vás informace při návštěvě a kontaktování nás. Shromážděné informace zahrnují Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z Vašeho počítače a prohlížeče, včetně Vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

2. POUŽITÍ INFORMACÍ
Jakékoliv informace, které od Vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • personalizaci Vaší zkušenosti a reakci na Vaše individuální potřeby,
  • poskytování personalizovaného obsahu reklamy,
  • zlepšení našich stránek,
  • zlepšení služeb zákazníkům a Vaše potřeby podpory,
  • kontakt prostřednictvím e-mailu,
  • správu soutěže, propagace nebo průzkum.

3. E-KOMERCE SOUKROMÍ
Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

5. OCHRANA INFORMACÍ
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

POUŽÍVÁME COOKIES?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Staňte se jedním z nás!

Stále hledáme nové talenty do našeho týmu. Přidejte se k nám ještě dnes.