06.04.2020

Když už se stane škoda… buďte připravení

Pojištění si pořizujeme i pro pocit jistoty, že se dokážeme vypořádat s následky nepřízně osudu, ať jde o naše zdraví, nebo majetek. Správně nastavená pojistka pro nás bude skutečně oporou, abychom se co nejdřív postavili na vlastní nohy. Nejde ale udělat ještě něco navíc, abychom dostali od pojišťovny maximum toho, na co máme nárok, a celý proces se někde nezadrhnul? Jde! A my víme, jak na to. Podívejte se na naše tipy.

Nafoťte si svou domácnost i nemovitost

Když si sjednáte pojištění nemovitosti nebo domácnosti, které se vztahuje mimo jiné na elektrospotřebiče, nábytek nebo třeba na oblečení či sportovní potřeby, majetek nafoťte. Fotografie ideálně v digitální podobě uschovejte ve své e-mailové schránce nebo v nějakém online úložišti. Poškodí-li vám požár nebo povodeň vybavení vašeho příbytku, fotografie vám pomohou při jednání s pojišťovnou o výplatě pojistného krytí. To stejné platí o škodách na nemovitosti, když ji poškodí třeba vichřice.

Stejný efekt bude mít, když si uschováte i účtenky, ať už půjde o elektroniku, nebo nábytek. Opět je lepší nespoléhat pouze na papír, ale účtenky si ofotit a uložit online. Dnes to zvládnete v podstatě každým chytrým telefonem a nebudete se muset s nikým dohadovat o tom, kolik vás vybavení domácnosti stálo.

Zdokumentujte škody

Škody, které vás postihly, zdokumentujte – opět postačí je nafotit či natočit na mobilní telefon a záznam poskytnout pojišťovně. Pojistnou událost nahlaste bez zbytečných odkladů. S odstraňováním škod počkejte, až vám k tomu dá pojišťovna souhlas. To neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí hned kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví či životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu. Pokud by vám tedy mělo kvůli stržené střeše zatéct do domu, s opravami nečekejte.

Pojišťujete-li domácnost, ověřte si také dílčí limity, které se mohou vztahovat například na „věci zvláštní hodnoty“, jako jsou šperky či umělecká díla. V případě škody na těchto „specialitách“ vyplatí pojišťovna peníze pouze do hodnoty tohoto limitu. Ověřte si tedy, jak tuto oblast ošetřuje vaše smlouva, a pokud jsou limity nedostatečné, zvolte jinou pojistnou variantu, limity se zpravidla v jednotlivých stupních pojistek liší.

Pozor na podpojištění nebo přepojištění

Když pojišťujete nemovitost nebo domácnost, nezapomeňte si nastavit dostatečně vysokou pojistnou částku, která bude odpovídat skutečné hodnotě vašeho majetku. Sjednáte-li pojistnou částku na menší sumu, bude vaše nemovitost tzv. podpojištěna a v případě škodní události vám s největší pravděpodobností pojišťovna nevyplatí dostatek peněz na dílčí opravy ani kompletní rekonstrukci.

Zároveň nemá smysl pojišťovat nemovitost na vyšší částku, protože pojišťovna vám více peněz, než byla hodnota dané nemovitosti, v naprosté většině případů nevyplatí. Jaké je řešení, pokud si ohledně hodnoty nemovitosti nejste jistí? Byt se vyplatí pojišťovat na hodnotu tržní, která se dá zjistit například podle nabídky realitních kanceláří pro danou oblast. V případě rodinných domů je potřeba zohlednit částku, která je potřeba pro znovupostavení nemovitosti. Vyplatí se tak poradit s odborníky. Budete mít jistotu, že pojistíte nemovitost na správnou částku a dost možná i ušetříte díky tomu, že nebudete na pojistném platit za zbytečně vysokou pojistnou částku.

Pojišťovna se zdráhá plnit? Pomůžou vám specializované firmy

Ve většině případů proběhne jednání mezi pojišťovnou a klientem bez problémů, ale mohou se vyskytnout i komplikace, kdy bude pojišťovna chtít vyplatit jen částečné plnění nebo se bude zdráhat plnit úplně. V takovém případě se můžete obrátit na specializované firmy, které zastupují klienty v jednání s pojišťovnou a pomáhají jim získat spravedlivé plnění. Týká se to jak pojištění majetku, tak životního pojištění. Například společnost EUCS, se kterou spolupracujeme, řadě svých klientů vymohla od pojišťoven odškodné vyšší o stovky tisíc korun i případech, kdy pojistné ústavy chtěly původně vyplatit jen směšně nízkou částku. Pokud potřebujete takovou službu využít, na společnost EUCS se ideálně obraťte prostřednictvím svého finančního poradce.

Nezapomeňte na formulář o dopravní nehodě

Velmi vám doporučujeme vozit v autě formulář pro záznam o dopravní nehodě a jeho umístění na dostupném místě. Formulář dostanete při uzavření povinného ručení či havarijní pojistky v pojišťovně nebo si ho stáhněte například zde. Pokud dojde k dopravní nehodě, ke které nebude třeba volat policii (bez zranění, škoda do 100 000 Kč a dohoda na viníkovi), postačí vám, když spolu s dalšími účastníky nehody tento formulář vyplníte a odevzdáte pojišťovně. Ta škodu posuzuje do značné míry právě i na základě tohoto záznamu, takže postupujte opravdu pečlivě, obzvlášť pokud jde o havarijní pojistku, ze které se hradí škody na vašem voze.

O každé nehodě chtějte mít písemný záznam a nespoléhejte na dobré slovo, že situaci vyřešíte jindy. Trvejte na vyplnění a podepsání záznamu o dopravní nehodě oběma zúčastněnými stranami. Pokud druhý účastník nehody nespolupracuje, nezdráhejte se zavolat policii.

Nahlaste neschopenku včas

Pokud máte pojištění pracovní neschopnosti, berte v potaz tzv. karenční dobu, tedy období, po jehož uplynutí začnou pojišťovny vyplácet peníze. Každá pojišťovna má tuto dobu stanovenou různě dlouhou. Pojišťovny současně požadují, abyste jim vznik nároku na pojistné plnění nahlásili. A tady si dejte pozor – u každé pojišťovny to může být jinak. Některé ústavy po vás budou chtít pracovní neschopnost nahlásit do sedmi dnů po uplynutí karenční doby, jiné do jejího skončení a například pojišťovna Uniqa chce o pracovní neschopnosti od klientů slyšet do uplynutí poloviny karenční doby. Pokud pojišťovně pracovní neschopnost v termínu nenahlásíte a nedoložíte, že vám v tom zabránily vážné důvody (například upoutání na lůžku), nemusí vám pojišťovna plnění vyplatit.