Změny, které pojišťovny provedly, je možné shrnout následovně:

– Pojišťovny přicházejí s novými produkty rizikového životního pojištění (například Kooperativa či UNIQA).

– Pojišťovny ruší některé produkty (PČS produkt HYPOTÉKA a Komplexní pojištění osob, ALLIANZ produkt Rytmus, AXA pojištění Trend Life).

– Pojišťovny, které používaly systém počátečních podílových jednotek, přecházejí na transparentní alokační poplatky (např. AEGON či Generali).

– Pojišťovny mění sazebníky poplatků u investičního životního pojištění a často navyšují počáteční poplatky (např. u Generali činí tyto poplatky strhávané v prvních 5 letech trvání pojištění 250 % ročního pojistného, u MetLife 225 %, u ČSOB Pojišťovny 200 %).

– Pojišťovny ruší poplatky z mimořádného pojistného (např. ČSOB Pojišťovna či Aegon).

– Vybrané pojišťovny snižují sazby rizikového pojistného nebo mění pravidla pro postačitelnost (k mírnému zlevnění dochází ve vybraných případech u pojištění PČS Flexi, ČPP Evoluce Plus či KOOPERATIVA 7BN).

– Pojišťovny redukují a zpřehledňují nabídku fondů. Vybírají fondy, které mohou nákladovostí konkurovat otevřeným podílovým fondům (např. AEGON Fond dluhopisový a Fond indexový, oba s TER 0,75 % ročně).

– Některé pojišťovny mění názvy svých produktů (např. UNIQA či ČPP) a více zpřehledňují pojistné podmínky.

V pojistné ochraně dochází v produktech zejména k následujícím úpravám:

– Zkracování čekací doby u pojištění invalidity. Pozor, je nutné dát pozor, o jaký typ doby se jedná.

– Zmírňování či rušení výluky na terorismus.

– Přidávání některých nových pojištění, např. pojištění ošetřování dětí.

– Parametrické úpravy – prodlužování vstupních a výstupních věků, snižování minimálního pojistného, úpravy v pojištění závažných onemocnění atd.

Na zdrojovém webu najdete podrobnou tabulku:

Kdo jsme:

Jsme tým finančních poradců. Orientujeme se na celém finančním trhu. Každého klienta vnímáme jinak. Vybíráme z celé palety produktů. Naše řešení je unikátní, stejně jako vy.

Kontakt

+420 776 591 422

info@fair-life.cz

www.fair-life.cz

Heverova 249

280 02 Kolín

Zobrazit na mapě